Wydawca treści Wydawca treści

Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego

Grunty w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” położone w granicach otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego zajmują powierzchnię 5893,95 ha.

Wszystkie zapisy z Planu Urządzania Lasu dla tego terenu zostały uzgodnione z  Dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego. Przewidziano w tych drzewostanach mniejszy zakres użytkowania rębnego w porównaniu z resztą nadleśnictwa.

W otulinie KPN przyjęto możliwość rozwoju różnorodnych form turystyki prowadzonych przez oznakowane szlaki turystyczne, piesze i ciągi komunikacyjne. Przewidziano także możliwość rozwoju form turystyki niedopuszczonej do intensywnego rozwoju na obszarze KPN (turystyka rowerowa, narciarstwo zjazdowe, biegowe, hippika).