Wydawca treści Wydawca treści

Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego

Grunty w zarządzie Nadleśnictwa "Śnieżka" położone w granicach otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego zajmują powierzchnię 6318,80 ha.

Przewidziano w tych drzewostanach mniejszy zakres użytkowania rębnego w porównaniu z resztą nadleśnictwa.

W otulinie KPN przyjęto możliwość rozwoju różnorodnych form turystyki prowadzonych przez oznakowane szlaki turystyczne, piesze i ciągi komunikacyjne. Przewidziano także możliwość rozwoju form turystyki niedopuszczonej do intensywnego rozwoju na obszarze KPN ( turystyka rowerowa, narciarstwo zjazdowe, biegowe, hippika).

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa "Śnieżka" znajduje się enklawa Karkonoskiego Parku Narodowego - góra Chojnik. Miejsce wartościowe ze względów przyrodniczych, kulturowych, ruin zamku Chojnik, kilku efektownych skałek, przepięknych, malowniczych widoków na Kotlinę Jeleniogórską i otaczające je góry.