Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na podkreślenie zasługuje pomnik przyrody – świerk pospolity, który rośnie w Kowarach
w dzielnicy Wojków, przy niewielkiej dróżce prowadzącej do Gruszkowa. Jak podają Władysław Kusiak i inni (2008 r.) w książce pt. „Najgrubsze drzewa Lasów Państwowych" jest to najgrubszy świerk pospolity (412 cm) w Lasach Państwowych. Dla porównania w Europie najgrubszy świerk ze Szwecji (Asby) ma obwód 480 cm.

Świerk pospolity rosnący w Kowarach,  
w dzielnicy Wojków jest najgrubszym egzemplarzem (412 cm) odnotowanym na terenie Lasów Państwowych.

W opracowaniu tym pomnik przyrody – jodła pospolita z Leśnictwa Przełęcz zaliczana jest także do jednych z najgrubszych okazów tego gatunku, które rosną na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe. Zajmuje ona na tej liście 9 miejsce.