Wydawca treści Wydawca treści

PARK KRAJOBRAZOWY

Rudawski Park Krajobrazowy

Rudawski Park Krajobrazowy został utworzony zgodnie z uchwałą nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dn. 16.11.1989 r.

Park swoim zasięgiem obejmuje masyw Rudaw Janowickich wraz z górami Sokolimi oraz Góry Ołowiane, Wzgórza Karpnickie i Góry Lisie.

Powierzchnia Rudawskiego Parku Krajobrazowego rozciąga się na teren trzech nadleśnictw: „Śnieżki”, Kamiennej Góry i Nadleśnictwa Jawor.

Powierzchnia gruntów RPK pozostających w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” wynosi 4837,34 ha (w tym powierzchnia leśna - 4720,81 ha). Natomiast otulina RPK będąca w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” to teren o powierzchni 484,69 ha