Wydawca treści Wydawca treści

PARK KRAJOBRAZOWY

Rudawski Park Krajobrazowy

Został utworzony dnia 16 listopada 1989 r. w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych masywu Rudaw Janowickich wraz
z Górami Sokolimi, Ołowianymi, Lisimi i Wzgórzami Karpnickimi. Powierzchnia gruntów RPK pozostających w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka" wynosi 4 832,25 ha (w tym powierzchnia leśna – 4 713,76 ha). Natomiast otulina RPK będąca w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka" to teren o powierzchni 484,69 ha.