Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z obiektami edukacyjnymi. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać obiekty edukacyjne z edukatorem leśnym.

Nasi edukatorzy: Bogumiła Chabowska-Dąbek oraz Jerzy Jaworski prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie na terenie nadleśnictwa oraz w przedszkolach, szkołach, ośrodkach wypoczynkowych i domach pomocy społecznej.
Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Oferujemy:

informacje na temat: 

 • działalności Lasów Państwowych,  Nadleśnictwa Śnieżka,
 • roli i pracy leśników,
  -  przekazywanie wiedzy z zakresu obcowania z naturą,
  oraz
 • ciekawostki z życia roślin i zwierząt,
 • zajęcia w sali edukacyjnej,
 • spacery do lasu i źródlisk wodnych,
 • czytanie książek w naturalnym środowisku, kontynuacja akcji cała Polska czyta dzieciom,
 • gry i zabawy w leśnej scenerii,
 • zimowe spotkania przy paśniku, dokarmianie ptaków,
 • warsztaty edukacyjne,
 • akcje -  np. sprzątanie lasu, krokusowo,
 • wielozmysłowe poznawanie przyrody,
 • zajęcia zintegrowane  między-przedmiotowe uzupełniające szkolne przedmioty nauczania,   
 • możliwość dostosowania tematyki spotkań wg. potrzeb nauczycieli przedszkoli,  szkół, osób dorosłych,
 • zajęcia z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo,
 • zajęcia w placówkach przedszkolnych, szkolnych, świetlicach, domach pomocy społecznej i w innych obiektach,
 • służmy pomocą i doświadczeniem z zakresu leśnictwa oraz ochrony środowiska.

Dla wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie. Wypełniony formularz można wysłać do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem - przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Bogumiłą Chabowską Dąbek
tel. 75 718 22 12 do 14, tel. kom. 693 327 455

e-mail  bogumila.chabowska@wroclaw.lasy.gov.pl