Położenie

Nadleśnictwo Śnieżka jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie: jeleniogórskim, kamiennogórskim, złotoryjskim oraz Miasta Jelenia Góra, na terenie miast: Jelenia Góra, Kowary, Karpacz. Swym zasięgiem obejmuje dziewięć gmin. Ma powierzchnię 135,7 km2.

Historia

Utworzenie i pierwsze lata istnienia Nadleśnictwa Państwowego Kowary.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.