Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Śnieżka
Nadleśnictwo Śnieżka
75 718 22 12 do 14
75 718 25 23

ul. Leśna 4a

58-530 Kowary

woj. dolnośląskie

 

Punkt alarmowo-dyspozycyjny
Nadleśnictwa "Śnieżka"

           w dni robocze od 7 do 15  - numer telefonu 75-718-22-12

           w dni robocze od 15 do 20  - numer telefonu 75-718-23-40

           w soboty niedziele i święta od 9 do 20  - numer telefonu 75-718-23-40

Nadleśniczy
Katarzyna Adamczyk
*100
Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej
Sławomir Orłowski
*100
Główny Księgowy
Izabela Tomys
*611
Zastępca Nadleśniczego ds. Rozwoju i Administracji, Rzecznik Prasowy
Marek Rybak
*312
Inżynier Nadzoru - Obręb Śnieżka
Elżbieta Barańska
*212
Inżynier Nadzoru - Obręb Kowary
Jacek Jaskórzyński
*211

Dział Gospodarki Leśnej

Michał Maj
Użytkowanie Lasu, administrator rejestratorów leśniczych, administrator SILP
Tel.: *321
Katarzyna Kuruc
Sprzedaż drewna, marketing
Tel.: *319
Marta Jaworska
Hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja, szkółkarstwo, użytkowanie uboczne, transfery
Tel.: *317
Marcin Szewczyk
Ochrona lasu, oraz ochrona p-poż, łowiectwo, lasy niepaństwowe, transfery, administrator systemu SILP
Tel.: *316
Wanda Krukowska
Stan posiadania
Tel.: *318
Ryszarda Wolska
Stan posiadania
Tel.: *322
Anna Gugała
Mapa numeryczna, fundusze zewnętrzne i ochrona przyrody
Tel.: *320

Dział Finansowo Księgowy

Grażyna Łągiewka
Specjalista finansowo-księgowy
Tel.: *612
Marzenna Biniek
Księgowa
Tel.: *613
Iwona Sędzimir
Księgowa
Tel.: *614
Emilia Tarnowska
Księgowa
Tel.: *615
Zbigniew Słota
Kasjer
Tel.: *600
Agnieszka Bińczyk
Księgowa
Tel.: *615
Dominika Jakusiewicz
Księgowa
Tel.: *616

Posterunek Straży Leśnej

Mateusz Grębowicz
Starszy Strażnik pełniący funkcję komendanta, szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: *220
Jerzy Jaworski
Strażnik leśny, szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: *220

Dział Rozwoju i Administracji

Marcin Krzeczowski
Sekretarz
Tel.: *671
Barbara Zubiel
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: *678
Agata Szewczyk
Specjalista ds. dróg i Małej Retencji Górskiej
Tel.: *673
Danuta Woźniak
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Tel.: *677
Wojciech Kozłowski
Specjalista ds. BHP i Administracji
Tel.: *672
Ewa Maj
Referent ds. administracyjnych
Tel.: *100

Obsługa prawna

Anna Warczak
Mecenas - Kancelaria Adwokacka Anna Warczak

Leśna Szkółka Kontenerowa

Andrzej Latusz
Leśniczy Szkółkarz
Tel.: 75 71 31 047, 603 746 502
Adam Mariański
Podleśniczy
Tel.: 75 71 31 047, 501 635 044

Dział Kadr

Aneta Grzegorczyn-Pojałowska
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: *130

Edukacja Leśna

Bogumiła Chabowska-Dabek
Tel.: 693 327 455