Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Śnieżka
Nadleśnictwo Śnieżka
75 718 22 12 do 14
75 718 25 23

ul. Leśna 4a

58-530 Kowary

woj. dolnośląskie

 

Punkt alarmowo-dyspozycyjny
Nadleśnictwa Śnieżka

            numer telefonu 75/ 718-22-12 do 14 w dni robocze
od 7 do 15 oraz 75/ 718-23-40 w czasie wolnym od pracy biura nadleśnictwa tj. po godzinie 15 oraz w soboty niedziele i święta

Nadleśniczy
Katarzyna Adamczyk
*100
Zastępca Nadleśniczego
Sławomir Orłowski
*100
Główny Księgowy
Jadwiga Szymczak
*611
Zatępca Nadleśniczego ds. Rozwoju i Administracji, Rzecznik Prasowy
Marek Rybak
*211
Inżynier Nadzoru - Obręb Śnieżka, Obręb Kowary
Elżbieta Barańska
*212
Starszy Specjalista SL ds. Certyfikacji i Starszy Specjalista ds. BHP
Lucyna Chmiel
*675
Specjalista ds. pracowniczych, Kierownik kancelarii tajnej
Wiesława Kolasińska
*130

Dział Gospodarki Leśnej

Urszula Majewska
Użytkowanie Lasu, administrator rejestratorów leśniczych
Tel.: *321
Katarzyna Kuruc
Sprzedaż drewna, marketing
Tel.: *319
Marta Jaworska
Hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja, szkółkarstwo, zagospodarowanie turystyczne, utrzymanie czystości na terenach leśnych, edukacja, użytkowanie uboczne, transfery
Tel.: *317
Marcin Szewczyk
Ochrona lasu, oraz ochrona p-poż, łowiectwo, lasy niepaństwowe, transfery, administrator systemu SILP
Tel.: *316
Wanda Krukowska
Stan posiadania
Tel.: *318
Anna Gugała
Mapa numeryczna, fundusze zewnętrzne i ochrona przyrody
Tel.: *320

Dział Finansowo Księgowy

Grażyna Łągiewka
Specjalista finansowo-księgowy, administrator SILP
Tel.: *612
Marzenna Biniek
Gospodarka towarowa, rozliczanie ZUL
Tel.: *613
Iwona Sędzimir
Płace pracowników, ZUS
Tel.: *614
Emilia Tarnowska
Środki trwałe, podatek: leśny, rolny, od nieruchomości
Tel.: *615
Elżbieta Dryło
Gospodarka drewnem, faktury, transfery
Tel.: *601
Zbigniew Słota
Gospodarka drewnem, faktury, transfery, obsługa kasy
Tel.: *600

Posterunek Straży Leśnej

Mateusz Grębowicz
Komendant posterunku, szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: *220
Jerzy Jaworski
Strażnik leśny
Tel.: *220

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Barbara Zubiel
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: *100
Agata Szewczyk
Specjalista ds. dróg i Małej Retencji Górskiej
Tel.: *673
Jarosław Sikora
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: *
Danuta Woźniak
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Tel.: *677
Ryszard Dwornik
Specjalista ds. Administracyjno -Gospodarczych
Tel.: *674
Wojciech Kozłowski
Specjalista ds. Aadministracyjno -Gospodarczych
Tel.: *672

Stanowisko ds. Edukacji

Bogumiła Chabowska- Dąbek
Edukacja Leśna
Tel.: 693 32 74 55

Radca Prawny

Aurelia Koksztys-Łuć
Radca Prawny- Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć
Tel.: *171

Leśna Szkółka Kontenerowa

Andrzej Latusz
Leśniczy Szkółkarz
Tel.: (75) 7 131 047, 603 746 502
Adam Mariański
Podleśniczy
Tel.: (75) 7 131 047, 501 635 044