Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

Pod zarządem Nadleśnictwa Śnieżka znajduje się 13 570,34 ha powierzchni leśnej. Tutejsi leśnicy opiekują się także 1 521,70 ha lasów prywatnych.

Nadleśnictwo Śnieżka położone jest w południowo-zachodniej części Polski i obejmuje dwa pasma górskie Karkonosze i Rudawy Janowickie, a także część Kotliny Jeleniogórskiej.

Regionalizacja przyrodniczo-leśna uwzględniająca warunki siedliskowe w aspekcie geograficzno - klimatycznym lokalizuje Nadleśnictwo w VII Krainie Sudeckiej w Dzielnicach:

  • Sudetów Środkowych (Mezoregion: Gór Kaczawskich)
  • Sudetów Zachodnich (Mezoregiony: Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy).

 

Położenie geoadministracyjne

Sąsiadującymi nadleśnictwami są: Kamienna Góra, Szklarska Poręba, Jawor, Złotoryja, Lwówek oraz Karkonoski Park Narodowy (http://www.kpnmab.pl/). Obecnie Nadleśnictwo Śnieżka zajmuje powierzchnię 13 570,34 ha i sprawuje nadzór nad 1 521,70 ha lasów niepaństwowych.

Rodzaj powierzchni

obręb Śnieżka

obręb Kowary

Razem n-ctwo

powierzchnia ogółem

6 191,53

7 378,81

13 570,34

grunty leśne:

5 974,23

7 140.02

13 114,25

 

zalesione

5 819,30

6 994,49

12 813,79

niezalesione

6,59

19,05

25,64

związane z gospodarką leśną

148,41

126,41

274,82

grunty nieleśne:

217,3

238,79

456,09

 

przeznaczone do zalesienia

2,77

1,69

4.46

 

Na terenie Nadleśnictwa w leśnictwie Karpacz został zbudowany pierwszy w tej części Europy Leśny Bank Genów w Kostrzycy ( http://www.lbg.jgora.pl/), jednostka naukowo - dydaktyczna, której celem priorytetowym jest ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych w Polsce. Jednostka ta również oferuje usługi z zakresu
nasiennictwa i przechowalnictwa nasion.

 

Obszar Nadleśnictwa Śnieżka znajduje się w granicach województwa dolnośląskiego,
w powiatach:

jeleniogórskim 
Miasta:
-Kowary (http://www.kowary.pl/)
-Karpacz (http://www.karpacz.pl/)

Gminy:
-Mysłakowice (http://www.myslakowice.pl/)
-Podgórzyn (http://www.podgorzyn.pl/)
-Janowice Wielkie (http://www.janowicewielkie.pl/)
-Jeżów Sudecki  (http://www.jezowsudecki.gmina.wirma.pl/)

kamiennogórskim (Gmina Kamienna Góra) (http://www.kamiennagora.kei.pl)
złotoryjskim (Gmina Świerzawa) (http://www.swierzawa.pl/)
i Powiecie Jelenia Góra - Miasto Jelenia Góra (http://www.jeleniagora.pl/).