Asset Publisher Asset Publisher

IX PIKINK EDUKACYJNY „PO STRONIE NATURY”

Roadshow (piknik edukacyjny) w ramach IX edycji programu „Po stronie natury" (PSN), który odbył się 13 - 14 maja we Wrocławiu na Placu Solnym.

W dniach 13 oraz 14 czerwca br. na Placu Solnym we Wrocławiu odbyła się IX edycja pikniku edukacyjnego „Po stronie natury", w którym uczestniczyły trzy Nadleśnictwa wchodzące w skład RDPL we Wrocławiu. Na przygotowanym przez głównego organizatora stanowisku przedstawiciele PGL LP prowadzili działania edukacyjne, ukierunkowane przede wszystkim na dzieci oraz młodzież. Nadleśnictwo Śnieżka dostarczyło na piknik edukacyjny 2000 szt. sadzonek (świerk oraz sosna) z zakrytym systemem korzeniowym. W trakcie pikniku wydawanie sadzonek prowadzili przedstawiciele głównego organizatora. Sadzonkę wybranego gatunku można było otrzymać po przekazaniu min. 10 pustych butelek typu PET lub po wykazaniu się aktywnością w strefie, polegająca na odwiedzeniu wszystkich stanowisk w strefie, potwierdzoną przez prowadzących na specjalnej ulotce. Uczestnikom pikniku, którzy odbierali sadzonki przekazywane były informacje o sadzonkach drzew, które otrzymali: gatunek, wymagania wzrostowe, sposób sadzenia sadzonek z bryłka, pielęgnacja, itp. Drugim obszarem aktywności były wystąpienia na scenie, po dwa wejścia każdego dnia. W konwencji rozmowy z prowadzącym piknik przekazywane były informacje dotyczące roli i znaczenia drzew w obiegu wody, zjawisko retencji, działań, jakie podejmuje PGL LP dla zwiększenia możliwości retencyjnych, (Mała Retencja). Poruszano także tematy związane ze znaczeniem lasów dla społeczeństwa ich rolą przy pochłanianiu oraz magazynowaniu C02, miejsca, gdzie kształtowana jest bioróżnorodność i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania drzewostanów. Kolejnym tematem, który poruszono w trakcie pikniku były klęski ekologiczne, jakich doświadczyliśmy w Sudetach Zachodnich oraz Beskidach. W trakcie rozmowy przekazano informacje, dotyczące działań, jakie prowadzili pracownicy PGL LP podczas usuwania skutków klęski a także działań, jakie realizowane są w tych obszarach, związanych z przebudową drzewostanów polegającą na przywróceniu pierwotnie występujących składów gatunkowych. Przy tej okazji informowano również o programie restytucji jodły w Sudetach Zachodnich. Nadleśnictwo reprezentował Marek Rybak.