Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

Nadleśnictwo „Śnieżka" jako jednostka RDLP Wrocław otrzymała certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Pean European Forest Certification), jako marketingowe narzędzie ochrony zasobów leśnych.

Nadleśnictwo „Śnieżka” jako jednostka RDLP Wrocław otrzymała certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Pean European Forest Certification), jako marketingowe narzędzie ochrony zasobów leśnych.

Certyfikat FSC Forest Stewardship Council® (FSC® C007944) został wydany 23.12.2018 r.

W dniach 13-16.11.2018 r. odbył sie audyt wznawiajacy certyfikację gospodarki leśnej RDLP we Wrocławiu w systemie FSC. Audyt przeprowadziła firma NEPCon sp. z o. o. Jednocześnie nastąpiła konieczność transferu posiadanego certyfikatu FSC i tym samym jego numer uległ zmianie na nowy: NC-FM/COC-015248.

Certyfikat FSC jest ważny od 23.12.2018 r. do 22.12.2023 r.

         

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. RDLP we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr CSL/761/2015 został udzielony RDLP Wrocław dnia 27.04.2018 r.

W dniach 17-19 kwietnia 2018 r. odbył się audyt wznawiający certyfikację PEFC w  wyniku, którego RDLP Wrocław otrzymało nowy certyfikat PL PEFC-18/0708 ważny do dnia 26.04.2021 r. z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników kolejnych audytów nadzoru.

Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

 

Certyfikaty stanowią respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów genowych.

Są one potwierdzeniem wieloletniego wysiłku leśników, ich prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Pozyskiwanie drewna w lasach Nadleśnictwa „Śnieżka” odbywa się w sposób planowy i ekologiczny. W procesie tym łączy się troskę o środowisko i wymagania stawiane przez zrównoważony rozwój leśnictwa, z zachowaniem wszystkich funkcji, których oczekuje społeczeństwo od zarządzających mieniem Skarbu Państwa.

Drewno z logiem FSC lub PEFC pochodzące z certyfikowanych lasów jest atrakcyjniejsze niż produkt bez logo. Konkurencja na rynku jest duża. Zwyciężają towary przyjazne środowisku i wspierające słuszną sprawę, jaką jest ochrona zasobów leśnych prowadzona przez ich racjonalną gospodarkę.

Certyfikacja, która wymaga wznowień poprzez audyty i kontrole, sprawia iż Lasy Państwowe kreują wizerunek swojej firmy, jako przedsiębiorstwa dostosowanego do wysokich standardów społecznych i przyrodniczych.

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania