Lista aktualności Lista aktualności

Wyrzucone do lasu lodówki już nie zaśmiecają środowiska leśnego

W ubiegłym tygodniu, 5 lipca, Strażnik Leśny, Pan Jerzy Jaworski, dokonując rutynowego przejazdu po terenie naszego Nadleśnictwa, znalazł na terenie Leśnictwa Bukowa w oddziale 213g dwie wyrzucone do lasu lodówki.

Zostały sprzątnięte.

Zastanawiać może to, czym kierowała się osoba, która zadała sobie nie małego, jakby nie było,  trudu, aby te lodówki załadować na przyczepę, wywieźć je do lasu i tam wyrzucić? Śmieci i odpady wielkogabarytowe odbierane są spod domów i miejsc składowania przez odpowiednie służby komunalne. Czy nie byłoby łatwiej i z mniejszym wysiłkiem wystawić te lodówki przed domem?

Anna Kalinowska w swojej publikacji „Ekorozwój-wybór na nowe stulecie” napisała, między innymi: „…nie ma zasadniczej różnicy między papierem wyrzuconym na podłogę w operze, na dywan we własnym M-4 czy na ściółkę w lesie. Dobrze wychowany, wrażliwy człowiek nie zrobi tego- nawet jeśli nie ma pojęcia o funkcjonowaniu ekosystemu…”.  

Lasy Państwowe prowadzą szereg kampanii edukacyjno-informacyjnych o szkodliwym oddziaływaniu odpadów i śmieci na naturalne środowisko, w tym również środowisko leśne. Co roku  z terenów leśnych wywożona jest tak ogromna ilość odpadów, że gdyby usypać z nich górę, to wysokością przewyższyłaby Pałac Kultury i Nauki. W 2017 roku wydano w Lasach Państwowych na usuwanie „dzikich wysypisk śmieci” i wywóz odpadów wyrzuconych w lesie ponad 18 mln złotych.

Wszystko to, co ludzie wykorzystają już, a potem zostawią w lesie, oddziałuje na środowisko naturalne, którego elementem jesteśmy też my sami, czyli te „nasze” śmieci w lesie nam też szkodzą.

Każdego roku Leśnicy z Nadleśnictwa Śnieżka biorą udział w ekologicznej akcji Drzewka dla Zielonego Wrocławia za makulaturę i elektrośmieci we Wrocławiu, gdzie promowana jest postawa poszanowania dla środowiska naturalnego.

Wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości oraz miłośników lasów prosimy o kontakt pod adresem e-mail sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl oraz numerem telefonu 75 718 22 12 do 14 w przypadku, kiedy będziecie Państwo świadkami wyrzucaniem odpadów do lasu, niszczenia elementów środowiska naturalnego lub obiektów infrastruktury na terenach leśnych.

Z górskich szlaków, z leśnych dróg i miejsc odpoczynku zabierajmy swoje śmieci!.

Bogumiła Chabowska-Dąbek