Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie dotyczące realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych: „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce".

W dniu 26.03.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa „Śnieżka” odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych: „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele 8 nadleśnictw RDLP Wrocław: Śnieżki, Kamiennej Góry, Szklarskiej Poręby, Świeradowa, Ruszowa, Świętoszowa, Chocianowa i Przemkowa, przedstawiciele RDLP Wrocław na czele z p. Arkadiuszem Wojciechowiczem – Z-cą Dyrektora RDLP Wrocław ds. Gospodarki Leśnej oraz p. Wojciechem Mazurem - Naczelnikiem Wydziału Ochrony Lasu, koordynatorem regionalnym projektu. Zaproszonymi gośćmi byli p. Andrzej Raj – Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego oraz p. Artur Pałucki – ekspert projektu.

Na wstępie spotkania p. Karolina Jasiewicz, pracownik Wydziału Ochrony Lasu, podsumowała realizację zadań z harmonogramu 2017 r., sposób rozliczania projektu oraz wystawianie przez nadleśnictwa not obciążeniowych w celu sfinansowania poniesionych kosztów przez fundusz leśny.
Przedstawiciele nadleśnictw omówili zadania zrealizowane w projekcie „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" zarówno w 2017 r. jak i te planowane do realizacji na 2018 r. Skupiono się na trudnościach i problemach, które pojawiły się w trakcie ich realizacji.
Dyrektor Arkadiusz Wojciechowicz poinformował, iż 3 nadleśnictwa: Przemków, Chocianów, Świętoszów muszą zawiesić do odwołania wykonywanie zaplanowanych, finansowanych z Funduszu Leśnego działań. Ma to związek m.in. z zagrożeniem wsiedlania kuraków na tym terenie z powodu dużej ilości kruków nadlatujących ze znajdującego się w pobliżu składowiska odpadów stałych. Ekspert p. Artur Pałucki wspomniał, iż są różne metody składowania i utylizacji odpadów, do których ptaki nie mają dostępu i rolą RDOŚ we Wrocławiu jest zagwarantowanie w najbliższym czasie zmiany technologii składowania zastosowanej na tym obszarze. Nadleśnictwo Świętoszów posiadające na swoim terenie tereny popoligonowe otrzymało w zamian środki finansowe z przeznaczeniem na zagwarantowanie bezpieczeństwa i obronności kraju.
W trakcie dyskusji p. Andrzej Raj – Dyrektor KPN podkreślił, iż dużym zagrożeniem dla populacji cietrzewia w Karkonoszach jest ogromna presja turystów oraz zbieraczy płodów runa leśnego. Ruch turystyczny zwiększył się w ostatnim czasie o 35%. Stworzenie stref przez pewien czas formalnie wyłączanych z penetracji, działania ograniczające i kierujące ruch turystyczny na inne trasy, powinny być wspólnie uzgadniane, koordynowane przez nadleśnictwa i KPN. Pan Artur Pałucki przedstawił zarys projektu realizowanego przez Karkonoski Park Narodowy a oparty na modelowych przedmiotach ochrony jakimi są cietrzew, ryś i wilk. Projekt ten będzie realizowany przez 3 lata i dzięki prowadzonym badaniom genetycznym da odpowiedź, jak zróżnicowane są genetycznie populacje tych gatunków w Karkonoszach.
Na koniec spotkania padł wniosek, aby w nowo tworzonych Planach Urządzania Lasu nadleśnictw zaangażowanych w projekt aktywnej ochrony cietrzewia wyznaczyć tereny szczególnej ochrony, które obejmowałyby obszary obecnego i potencjalnego występowania cietrzewia. Na gruntach tych można by było kształtować tak siedlisko, aby stanowiło ono dobry biotop dla rozprzestrzeniania się, żerowania, tokowania i rozrodu cietrzewia.
Następne spotkanie planowane jest po zakończeniu II kwartału 2018 r.